Heart Diamond 1.14 carats Fancy Light Yellow, SI1 GIA Certified #2105821719

+